Pracownia Artystyczna
'Dotyk Piękna'

 ...w stronę ukierunkowanej pracy ze starszymi dziećmi

Jej program wychodzi ku współpracy z instytucjami kultury i jest prowadzony w systemie regularnych zajęć studyjnych jak i okresowych lub okazjonalnych warsztatów, w tym zajęć plenerowych.

Dzieci zgłębiają zagadnienia konceptualne i teoretyczne, tworząc nieszablonowe prace z wyobraźni, z natury jak i realizując różnego rodzaju projekty interaktywne i grupowe, w tym współorganizują swoje wystawy i artystyczne happeningi. Swoją twórczością dotykają ważnych tematów ze współczesnego świata oraz problemów społecznych i ekologicznych, które także ich dotyczą, wyrażają swoje swoje poglądy jak i rozwijają zainteresowania. Ich działania wychodzą także z pracowni w stronę sztuki ulicy oraz sztuki w przyrodzie.

Praca warsztatowa obejmuje natomiast techniki takie jak: rysunek, malarstwo, ceramikę (rzeźbę, formy użytkowe, mozaikę), grafikę warsztatową, tkaniny artystyczne i instalacje przestrzenne.

Plenerowe zajęcia ze sztuki

W odpowiedzi na rosnące potrzeby kreatywnej przestrzeni dla dzieci i młodzieży, ruszają zajęcia plenerowe ze sztuki prowadzone w obrębie: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby i sztuk użytkowych takich jak tkaniny artystyczne, ceramika i szkło.

Zajęcia prowadzone są w duchu głębokiej ekologii, powiązanej z przeżywaniem zarówno procesu twórczego jak i otaczającej przyrody. Ma to na celu wzmocnienie sił życiowych w dobie pandemii i zagrożeń, które ona niesie dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży. Sztuka otwiera tu przestrzeń zarówno dla zachwytu jak i szczerej ekspresji, co w dzisiejszych czasach zdaje się być bezcenną podstawą dla zdrowego rozwoju młodych ludzi.

Zapisy oraz więcej informacji:

Dotyk Piękna On-line

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Projekt ma na celu promocje sztuki polskiej i polega na równoległym prowadzeniu działań artystycznych w przestrzeni sztuki społecznej, czyli takiej w której zaangażowany jest zarówno artysta jak i wszyscy odbiorcy.

Poszczególne zadania artystyczne skierowane głównie do młodzieży (duże prace konceptualne, ćwiczenia warsztatowe, techniczne filmy instruktażowe, wspólna wystawa) nawiązywać będą zarówno do obecnej sytuacji, ale również mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych w różnych technikach plastycznych, jak i przybliżenie im zagadnień ze sztuki współczesnej i historii sztuki w kontekście lokalnym, na konkretnych przykładach.

Dzięki, żywemu, imiennemu kontaktowi artysty z uczestnikami projekt, ma również na celu stworzenie otwartej przestrzeni do dialogu, nawiązywania prawdziwych relacji i wymianie doświadczeń zarówno artystycznych jak i z życia codziennego. Projekt angażuje wcześniejszych uczestników Dotyku Piękna, jak i tych którzy chcą do niego dołączyć.

W czasie wprowadzonych ograniczeń związanych z COVID-19 pracownia artystyczna dla dzieci i młodzieży Dotyk Piękna działa jako inicjatywa w formie regularnych spotkań on-line (każdy poniedziałek i czwartek o godz 18.15) oraz filmików instruktażowych na kanale YouTube gdzie omawiane są raz jeszcze główne zadania konceptualne, zagadnienia warsztatowe i przedstawiane są ćwiczenia z zakresu rysunku i malarstwa.

Uczestnicy dzielą się sowimi pracami na grupie WhatsApp gdzie wysyłają zdjęcia swojej domowej twórczości.

Głównym założeniem działań jest to, aby dzieci czuły przynależność do grupy i aby mogły pomimo wszelkich trudności rozwijać swoje zainteresowania i pasje w zakresie sztuk plastycznych.

Aby dołączyć do grupy wystarczy przesłać wiadomość na adres pracowniadotykpiekna@gmail.com

Zajęcia prowadzone są niekomercyjnie

ZAPRASZAM SERDECZNIE

Filmiki projektowe

'Dotyk Piękna' plenerowa i stacjonarna warsztatowa praktyka

Wystawa uczestników projektu

Dotyk Piękna: O rysikach...

Dotyk Piękna: Rozrysowanie i materiały...

Dotyk Piękna: Studium przestrzeni oka

Dotyk Piękna: Studium przestrzeni nosa

Dotyk Piękna: Studium przestrzeni ust

Dotyk Piękna: Wstęp do pracy z przyrodą i pejzażem

Dotyk Piękna: Otwarty plan w przestrzeni

Dotyk Piękna: Zachwyt i prawdziwe inspiracje

Dotyk Piękna: Przenikanie pięknem... przestrzeń daleka przestrzeń bliska...

Dotyk Piękna: Przenikanie pięknem...

Dotyk Piękna: Krakowska secesja i wystawa botanicznych rycin z czasów Lineusa

Dotyk Piękna: Przenikanie piękna ...mała przygoda ze świata przyrody ...

Dotyk Piękna: Formy gipsowe

Dotyk Piękna: Ceramika i procesy

Dotyk Piękna: Sitodruk

Dotyk Piękna: Plener artystyczny ' Znikająca Architektura Sudecka' i wystawa plenerowa

Dotyk Piękna: Piękno uchwycone w sztuce użytkowej

Relacja lokalnej telewizji Strimeo z wakacyjnych warsztatów plenerowych dla młodszych dzieci 'Dotyku Piękna i Radości'

Proszę skontaktuj się ze mną w celu uzyskania informacji o aktualnej ofercie warsztatowej Lub dołącz do naszej grupy na facebooku

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda

umieszczone na stronie zdjęcia są zarówno autorskie jak i wykonane przez www.anitasuchocka.com www.agnieszkajedrzejewska.com
Michała Stambulskiego i Marcina z Maciejowca 63

© 2024
Dotyk Radości