Dotyk Radości

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Piękno, Dobro i Autentyczna Relacja z dzieckiem

 Wartości towarzyszące mi przy tworzeniu warsztatów

Stoją na przeciw holistycznemu rozwojowi dziecka, dbając o każdy wymiar jego bycia i naturalne zaspokajanie jego potrzeb.
W zajęciach warsztatowych, które prowadzę staram się dbać nie tylko o wykształcanie umiejętności u dzieci, ale ze szczególną uwagą podchodzę do ich harmonijnego rozwoju zmysłowego jak i subtelnego rozwoju duchowego. Dotyk Radości staję się w ten sposób przykładem edukacji zintegrowanej i w tym wymiarze nawiązuje do bardzo mi bliskiej Edukacji Waldorfskiej.

Inspirując się współczesnymi nurtami w pedagogice i edukacji niezależnej, stale poszerzając swoje kompetencje i zdobywając cały czas nowe doświadczenia, swój rozwój w tej dziedzinie biorę za podstawę do tworzenia zajęć dla dzieci, w których obok elementu warsztatowego nie może zabraknąć obserwacji dziecka sercem i swobodnej zabawy.

Sztuka

rozwój przez zachwyt

Tutaj wymiar, którego potrzebują dzieci to dla mnie, podczas zajęć, głównie świat doświadczeń zmysłowych, który pozwala im rozwinąć ich życie wewnętrzne. Zapewnienie im wszystkiego aby ten obszar mógł się wypełnić to praca z każdym jednym aspektem wizualnym, dźwiękowym, dotykowym, zapachowym, które otwierają przed nimi przestrzeń zarówno wolnej ekspresji, jak i praktyki umiejętności manualnych, stających na przeciw wyzwaniom i potrzebom współczesnego świata.

Przyroda

ekologia i empatia

Bardzo ważne jest dla mnie aby w zajęciach były elementy przyrody, dbania o środowisko naturalne oraz zwierzęta i rośliny. Dają one dzieciom możliwość wykształcenia jednych z najpiękniejszych cech charakteru i sposobów bycia, które w dalszym życiu będą rozwijać w innych kontekstach. Otoczenie przyrody przenika swoimi jakościami dzieci, które bardzo mocno utożsamiają się ze środowiskiem w którym przebywają.

Ruch

swoboda i zdrowie

Dbając o harmonijny rozwój fizyczny dziecka, dbamy jednocześnie o jego całościowy rozwój. Postawienie sobie tego za cel, podczas prowadzenia zajęć, jest podstawą do uzyskania u dzieci stanu skupienia i koncentracji. Podczas gdy w swobodnej zabawie one same podążają za swoimi potrzebami w tej sferze. Za każdym razem planuję warsztaty tak, aby oba te aspekty znalazły się w ich strukturze.

Przestrzeń

otoczona troską

Chcę żeby przestrzeń, w której pracujemy była otwarta i pełna światła, oraz była bramą do największych odkryć i przygód. Jej obraz i uczucia wkładane w istniejące w niej przedmioty dają bowiem podstawę do kształtującego się w dzieciach poczucia estetyki i gustu, jak i wzbudzają zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Wielką frajdą jest też poznawanie nowych miejsc i podróżowanie.

Społeczność

 poczucie przynależności

Poznając się stopniowo coraz bardziej w różnych kontekstach, chcę żebyśmy czuli się ze sobą dobrze i swobodnie przy każdym spotkaniu. Daje to też okazje do otwartego wymieniania poglądów, dzielenia się inspiracjami i wspólnej pracy twórczej w atmosferze świetnej zabawy, w której każdy da coś od siebie i coś z niej wyniesie

Tradycja

siła płynąca z korzeni

Poruszając się podczas zajęć w obrębie kalendarza obrzędowego regionu, kraju lub w kontekście międzynarodowym, z jednej strony poznajemy przekazy przeszłości, związane z cyklami przyrody i pracą człowieka, a z drugiej jest to wszytko świetną okazją do wspólnego świętowania, a tych dla nas nigdy nie jest za wiele.

Ewelina Wójtowicz

artysta i pedagog

Obok swojego artystycznego wykształcenia i wielokrotnie wyróżnianej praktyki zawodowej, w kraju i za granicą, w 2015 roku ukończyłam kurs instruktorski Grup Zabawowych w Instytucie Rozwoju Dziecka im. Komeńskiego w Warszawie oraz cykl szkoleń z Akademii Małego Kolberga realizowany we współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu,Fundacją Ważka i Instytutem Tańca w Warszawie. Obecnie kształcę się w kierunku Edukacji Niezależnej na Podyplomowych Studiach Waldorfskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszystko to razem, w połączeniu z wielką miłością do pracy z ludźmi, sztuki jak również do przyrody i holistycznego podejścia do życia, daje mi podstawę do tworzenia autorskiego programu 'Dotyku Radości' oraz prowadzenia 'Dotyku Piękna' czyli pracowni i warsztatów artystycznych w instytucjach kulturalnych.

Od 2015 roku jestem mamą Ronji i od tej pory razem tworzymy nasz Świat każdego dnia, co jest dla mnie oceanem inspiracji i wielkim motorem działania i rozwoju w przestrzeni pracy z dziećmi i nie tylko

"Kiedy blask z Nieba płynie od rana
Rosa uśmiechem do stóp Ci się tuli
Wtedy otwórz Twe Serce szeroko
by najmniejszej z Radości nie zgubić

Kiedy do snu się kładziesz zmęczony
Lekkim drżeniem wydechu usypiasz
Wtedy wyślij Twe Twe Troski ku gwiazdom
błysną z nimi w spokoju i znikną..."

(wiersz napisany na 'Sztukę Słowa', Studia Edukacji Waldorfskiej, 2018)

Portfolio artystyczne można zobaczyć pod linkiem:

Pracownia Artystyczna
'Dotyk Piękna'

 ...w stronę ukierunkowanej pracy ze starszymi dziećmi

Jej program wychodzi ku współpracy z instytucjami kultury i jest prowadzony w systemie regularnych zajęć studyjnych jak i okresowych lub okazjonalnych warsztatów, w tym zajęć plenerowych.

Dzieci zgłębiają zagadnienia konceptualne i teoretyczne, tworząc nieszablonowe prace z wyobraźni, z natury jak i realizując różnego rodzaju projekty interaktywne i grupowe, w tym współorganizują swoje wystawy i artystyczne happeningi. Swoją twórczością dotykają ważnych tematów ze współczesnego świata oraz problemów społecznych i ekologicznych, które także ich dotyczą, wyrażają swoje swoje poglądy jak i rozwijają zainteresowania. Ich działania wychodzą także z pracowni w stronę sztuki ulicy oraz sztuki w przyrodzie.

Praca warsztatowa obejmuje natomiast techniki takie jak: rysunek, malarstwo, ceramikę (rzeźbę, formy użytkowe, mozaikę), grafikę warsztatową, tkaniny artystyczne i instalacje przestrzenne.

Współpraca z Teatrem Czerwona Walizka

(Maja i Rafał Biesiada)

Opiera się ona na przyjaźni, wspólnych wartościach w pracy z dziećmi, podobnym podejściu do pedagogiki i edukacji oraz wymianie doświadczeń w tej dziedzinie.
I tu łączy nas również wielkie pragnienie stałego rozwoju, który jest potrzebny do tego, aby w pracy z dziećmi spotkać się z nimi w obliczu prawdy. A wtedy cała reszta może być już najbarwniejszą, twórczą kreacją, dostarczającą nowych przeżyć.
Ta współpraca poszerza także obszar zajęć o teatr, muzykę i sztuki cyrkowe.

i kierunek przyszłych wspólnych działań

  • praca z dziećmi w grupach integracyjnych, w tym z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • projekty międzypokoleniowe
  • zajęcia obcojęzyczne i międzykulturalne
  • koncerty i Wspólne Muzykowanie w kontekście muzyki tradycyjnej i współczesnej
  • projekt ogrodu rzemiosł
  • spotkania teatralne
  • pracownia praktyki malarskiej dla dzieci
  • prelekcje i spotkania tematyczne

To najbardziej inspirujące zajęcia dla dzieci jakie można sobie wyobrazić. Za każdym razem wracamy naładowani pozytywną energią i z wielkim uśmiechem na ustach!

Martyna, mama Frania

Wszystko odbywa się w duchu jedności z naturą. A wspólne zdrowe posiłki są mega super momentem szczególnie dla mojego małego łakomczucha

Ela, mama Maksia

Ewelina tworzy miejsce niezwykłe, wypełnione radosnym tworzeniem, śpiewem, tańcem i byciem razem. Chce się do niego wracać, bo tu dotyka się radości.

Ania, mama Hani

Podczas warsztatów panuje rodzinna, kameralna atmosfera, dba się o to, aby dzieci miały swobodę i czuły się komfortowo.


Kasia, mama Nikosia

Cudownie pozytywne i najmilsze miejsce dla dzieci

Natalia i Wojtek rodzice Bartusia i Krzysia

Ewelina za każdym razem przygotowuje warsztaty w najdrobniejszych szczegółach i uczestniczy w nich z dziećmi całą sobą.

Tata Nikosia

Proszę skontaktuj się ze mną w celu uzyskania informacji o aktualnej ofercie warsztatowej Lub dołącz do naszej grupy na facebooku

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Wymagana zgoda

umieszczone na stronie zdjęcia są zarówno autorskie jak i wykonane przez www.anitasuchocka.com www.agnieszkajedrzejewska.com
Michała Stambulskiego i Marcina z Maciejowca 63

© 2024
Dotyk Radości